U toku obuke Nane obrazujemo da pedagoški rade sa decom, a ne da samo brinu o njihovoj telesnoj sigurnosti i podmirenosti.

Ove teme prolaze Nane kroz našu obuku od 160 časova, koja se odvija po nemačkom državnom modelu.

RAZVOJ DECE U PRVE TRI GODINE

 • Psihosocijalni razvoj deteta po E. Eriksonu
 • Značaj afektivnog vezivanja i tipovi vezivanja po J. Bolbi i Mery Ainsvort
 • Rizici u toku embionalnog razvoja
 • Šta je razvoj: razvoj jezika, motorike, crtanja i pisanja
 • Značaj plača, spavanje dece, razvoj ega i faza inata
 • Razvoj u predškolskom i školskom dobu – kognitivan, socijalni i moralni razvoj
 • Razvoj u mladosti.

VASPITANJE I BRIGA O DECI

 • Postavljanje ciljeva vaspitanja
 • Različiti stilovi vaspitanja; granice i pravila
 • Pravo na odrastanje bez nasilja
 • Partnerstvo sa roditeljima u odgajanju dece: razgovori i saradnja sa roditeljima.

PRIRODA I IGRA

 • Sa decom u prirodi: podsticanje radoznalosti i izbegavanje rizika
 • Značaj igre za dečiji razvoj
 • Igračke i materijali za različite uzraste dece
 • Mediji (kompjuter, televizija, radio, igrice) u detinjstvu
 • Značaj slikovnica i priča za dečiji razvoj.

ISHRANA I HIGIJENA

Firma Nana preko dana nije predškolska ustanova te ne može da obezbedjuje hranu, ali roditelji imaju mogućnost da se dogovore sa Nanom koju izaberu kako će njihovo dete da se hrani (Nana može da kuva, roditelji da donose itd). Stoga mi obezbedjujemo higijensku i dijetetsku obuku za Nane:

 • Osnove dečije ishrane, dečija piramida ishrane, saveti za obroke i ishranu dece, higijensko pripremanje i serviranje hrane.
 • Sanitarni pregled

SARADNJA SA RODITELJIMA I BRIGA O SEBI

Nana radi u partnerstvu sa roditeljima, jer su roditelji najvažniji i najbolji poznavaoci svog deteta. Za tu saradnju je važna:

 • jasna komunikacija
 • poštovanje granica
 • obaveza čuvanja privatnih informacija o porodicama kao poslovne tajne.

Da bi bila tu za decu, svaka Nana mora da

 • brine o svom zdravlju
 • nauči da se izbori sa stresom i sopstvenim impulsima
 • napravi balans izmedju predanog rada i poštovanja svog privatnog života.